Röster om SQMAs doktorandkurs

Det har under våren genomförts en SQMA doktorandkurs i samverkan mellan Chalmers, Linköpings Universitet och Mälardalens högskola. Syftet har varit att studera grundläggande synsätt inom kvalitetsutveckling och reflektera över kvalitetsutveckling som ämnesområde i relation till det egna forskningsområdet. Två av våra deltagare (Jan Lenning och Lina Stålberg) svarar på lite frågor om deras forskning och dess roll i SQMA.

Du har gått en doktorandkurs inom ramen för nätverket SQMA – Swedish Quality Management Academy i samverkan mellan Chalmers, Linköping Universitet och Mälardalens högskola. Syftet har varit att studera grundläggande teorier och synsätt inom quality management och reflektera över quality management området i relation till det egna forskningsområdet.

Vilket organisation arbetar du i och vilket lärosäte är du knuten till?
Lina Stålberg: Jag arbetar på Volvo CE, Operations Europe och avdelningen Manufacturing research och jag är knuten till Mälardalens Högskola i Eskilstuna.

Jan Lenning: Jag arbetar på SONY Mobile Communications och är globalt ansvarig för vår internrevisionsverksamhet i form av företagets revisionsprogram, process och metodik samt revisorernas kompetens inom olika standarder mm. Samtidigt är jag industridoktorand på Chalmers på avdelningen för Industriell kvalitetsutveckling.

Vad handlar din forskning om?
Jan Lenning: Min forskning ligger inom området ledningssystem och revision. Jag har ett speciellt fokus på hur interna revisioner, framför allt de kopplade till olika ledningssystem standarder, kan göras mer effektiva och värde skapande för organisationen och ledningen. Många företag och organisationer investerar mycket tid och resurser i internrevisionsverksamhet och då tänker jag inte bara på de som planerar och genomför revisionerna utan även de som blir reviderade. Avkastningen på denna investering är i många fall för låg och tyvärr ofta förknippad med en känsla av kontroll, störande moment och för liten verksamhetsanknytning.

Lina Stålberg: Min forskning handlar om hur man som en tillverkande organisation kan skapa ett helhetsbaserat förbättringsarbete, från inkrementella till radikala förändringar och på vilket sätt ”exploitation” och ”exploration” förmågor är viktiga.

Vad har denna doktorandkurs kunnat bidra med i relation till din egen forskning?
Lina Stålberg: Jag har fått större förståelse för området Quality Management och lärt mig mer om hur man kan se på och relatera till olika ”förbättringskoncept” så som Lean, TQM etc och bl. a. relationen till ”exploitation and exploration capabilities”.

Jan Lenning: Doktorandkursen har givit mig en bredare syn på kvalitetsbegreppet och kopplingar som finns till organisationsteorier. Den har även fördjupat min förståelse för olika strömningar inom kvalitetsområdet som TQM, Lean och Six Sigma och varifrån de har sitt ursprung vilket är grunden till hur implementeringar både varit framgångsrika och ibland mindre framgångsrika.

 Vad är din uppfattning om nätverket SQMA och din egen roll i detta?
Jan Lenning: Som forskningsplattform för området kvalitet tycker jag SQMA är mycket viktig. Men minst lika viktigt som en mötesplats där forskare och användare kan mötas för att dela erfarenheter och idéer samt omsätta forskningen till implementation och för att initiera forskning inom olika områden. Som industridoktorand blir jag som ett mini SQMA då jag har en fot i näringslivet och en fot i akademin vilket jag ser som mycket positivt. Jag hoppas att jag på detta vis kan bidra till SQMA med organisationsnära forskning som är enkel att applicera.

Lina Stålberg: Via Delphistudien som presenterades i ”Kvalitetsutmaningar söker svar” från 2012 har jag hittat bra argument och motivation till min forskning, anpassning och robusthet.

Bra med konferenser som anordnas, nätverkande, finna kontakter och stöd framåt, jag deltog i förra årets konferens, presenterade mitt bidrag och lyssnade på massor av intressant presentationer.

Via denna kurs så har jag träffat många doktorander och seniora forskare, där jag fått ta del av deras kunskap och också dela med mig av min och diksutera intressanta frågeställningar, utökat mitt nätverk.

Bra och användbart att lära känna kvalitetsnätverket i Sverige.

Excellence Center

Systembolaget
läs mer
Stora Enso
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: