Organisationers främsta utmaningar

SQMA genomför återkommande branschöverskridande studier för att ta reda på vilka utmaningar som uppfattades bli de främsta inom företag och organisationer verksamma i Sverige. Med 2018 års studie kan vi dels identifiera ett antal nya utmaningar drivet av rådande samhällstrender, dels konstatera att flera fortfarande kvarstår.

De olika utmaningar som studien täcker in berör genomgående faktorer som ett företag eller organisation över tid själva medvetet och systematiskt kan hantera. Dessa är i hög grad en direkt avspegling eller konsekvens av omvärldens trender, behov, krav och förväntningar. Studien belyser med andra ord verksamheters inre liv och behov av utveckling för att hantera de externa trenderna.

Något som lyser igenom studiens resultat, på område efter område, är den stegrande förändringstakten som ledare och medarbetare ställs inför. En förändringstakt som kommer att ha genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas inom företag och organisationer de kommande åren.

Tydligt i den nya studiens resultat är att kompassriktningen för organisationers utveckling måste vara hållbarhet såväl i den ekonomiska- som den sociala- och miljömässiga dimensionen. Samtidigt är det en reell utmaning att konkretisera och balansera dessa perspektiv. Det förutsätter inte minst hållbara affärsmodeller. I studien kan man skönja att de traditionella gränserna kring en organisation utmanas och framgång, inom fem år som studien täcker, kommer delvis genom deltagande i ekosystem av partnerskap i de nya affärsmodellerna präglade av öppenhet och transparens till kunder och intressenter.

Vidare behöver organisationers förmåga att hantera nya förutsättningar utvecklas på flera områden. Det behövs tillföras kompetens för att kunna utnyttja den digitala utvecklingen på ett effektivt sätt. Att förstå vilken kompetens detta handlar om och att sedan finna den är i sig också en utmaning. Allt kortare livscykler för produkter och tjänster ställer nya krav på verksamhetens processer, där en stabil grund ses som en förutsättning snarare än ett hinder för att lyckas ställa om. Även om många ledare mycket väl vill prioritera beslut som stödjer kunder och långsiktig utveckling, både för organisationens och kundernas bästa, så hindras detta alltför ofta av kortsiktigare ekonomiska realiteter. Men i takt med att dagens affärsmodeller och styrmedel kommer att visa sig overksamma givet framtidens utmaningar behövs det systematiska och långsiktiga inslaget alltmer. Kvalitetsarbetet beskrivs i sammanhanget som ett eftersatt område med mycket stor potential förutsatt ledningens och ägarens/huvudmannens insikt och övertygelse.

Studiens totalt fyrtioåtta olika utmaningar kan betraktas individuellt men flera av dem är uppenbart sammanflätade vilket innebär att ett helhetsperspektiv behöver tas. Betydelsen och innebörden av de olika utmaningarna klarnar när helheten framträder och vi ser hur olika områden hänger samman.

Det står klart att den ökande förändringstakten i omvärlden kommer att påverka de flesta verksamheters förutsättningar och därmed även deras inre liv. Samtidigt framgår det av respondenternas svar att det är inte är helt givet hur organisationen ska ta sig an alla utmaningar. Digitalisering ses exempelvis både som ett hot och som en möjlighet, med vem och hur ska man utveckla sitt erbjudande genom nya affärsmodeller och vad betyder hållbart företagande i praktiken just för vår organisation?

Studien ger upphov till många funderingar och därmed frågor kring hur man framgångsrikt bör leda organisationer givet de utmaningar vi ser. Några av dessa kan komma att ligga till grund för forskningsprojekt som ger oss ny kunskap kring organisationsformer, ledning, kundsamverkan och hållbara affärsmodeller.

Ta del av den fullständiga rapporten  här: https://viewer.ipaper.io/siq/split-siq-sqma-utmaningar-u/

Kontaktperson

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Region Jönköpings län
läs mer
Systembolaget
läs mer
Telia Company
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: