Om SIQ

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten genom Tillväxtverket  samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. SIQs vision är ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential. Som nationellt Institut stimulerar och bidrar SIQ till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter.SIQ kan i sin oberoende och branschöverskridande roll verka för att knyta samman näringsliv, offentlig sektor och akademi. Genom denna satsning och koordinering kan forskningen och kunskapsutvecklingen inom området bli en kritisk resurs för stärkandet av landets internationella konkurrenskraft.

Kontaktpersoner:

Michael_08_hr
Michael Westher, Affärsutveckling & Partnerskap
mw@siq.se
031-723 17 21

Excellence Center

Stockholms läns landsting
läs mer
Telia Company
läs mer
Systembolaget
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss