Om SIQ

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten genom Tillväxtverket  samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. SIQs vision är ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential. Som nationellt Institut stimulerar och bidrar SIQ till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter.SIQ kan i sin oberoende och branschöverskridande roll verka för att knyta samman näringsliv, offentlig sektor och akademi. Genom denna satsning och koordinering kan forskningen och kunskapsutvecklingen inom området bli en kritisk resurs för stärkandet av landets internationella konkurrenskraft.

Kontaktpersoner:

Michael_08_hr
Michael Westher, Affärsutveckling & Partnerskap
mw@siq.se
031-723 17 21

Excellence Center

Region Jönköpings län
läs mer
Volvo Cars
läs mer
Jönköpings energi
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss