Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling som ämnesområde har sedan 1980-talet utvecklats till ett etablerat ledningskoncept och forskningsområde. En vanlig definition av kvalitetsutveckling är att det är en ledningsfilosofi som består av principer, arbetssätt och verktyg. Trots att det är ett väletablerat forskningsområde finns det få empiriska studier som fokuserar på själva arbetssätten inom kvalitetsområdet och hur kvalitetsutveckling praktiseras genom kvalitetsprofessionen som leder och stödjer organisationen i kvalitetsarbetet. Det finns ett antal forskningsstudier som visar att det har skett en utveckling inom kvalitetsprofessionen mot en mer strategisk roll som ska stödja och påverka organisationens strategi. Sammanfattningsvis verkar det dock finnas en otydlighet kring kvalitetsprofessionen och vilka kompetenser som behövs. Denna otydlighet kan delvis bero på hur kvalitetsutveckling har utvecklats över tid, från att ha haft fokus på att stödja organisationer till att göra saker rätt (intern effektivitet) till att göra rätt saker (extern effektivitet). Detta har benämnts som balansen mellan ”lilla q” och ”stora Q”. Utöver detta har ett flertal studier uppmärksammat behovet av att kvalitetsutveckling skapar förutsättningar för att hantera utmaningen att åstadkomma både stabilitet och innovation i en organisation, vilket kallas för ambidexteritet (tvåhänthet). Denna utveckling som skett över tid har bidragit till en otydlighet om vad som verkligen utgör relevanta metoder inom kvalitetsutveckling och nödvändiga kompetenser.

Har kvalitetsprofessionen tillräcklig kompetens idag för att vara ett stöd för organisationer och företag i att hantera nya utmaningar inom kvalitetsområdet?

Denna forskning utgår från tidigare forskning om arbetssätt inom kvalitetsutveckling och kvalitetsprofessionen för att försöka beskriva professionens faktiska kompetenser men också nödvändiga kompetenser. Syftet med denna studie är att förstå om kvalitetsprofessionen är rustad att stödja dagens organisationer i deras kvalitetsarbete genom att undersöka deras kompetenser, roller och arbetssätt i en organisation. Dessa resultat kan bidra till att förstå om professionen har tillräcklig kompetens för att vara ett stöd i utvecklingsarbetet kring utmaningar som dagens organisationer och företag möter.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Västerås Stad
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer
Stockholms läns landsting
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: