Luleå tekniska universitet

Forskningsämnet Kvalitetsteknik inrättades vid dåvarande Luleå tekniska högskola 1990, samtidigt som Bengt Klefsjö installerades som professor vid ämnet. Fram till 2002 fanns också universitets statistiker inom ämnet, men sedan Matematisk statistik inrättats som eget ämne sitter istället Kvalitetsteknik ihop med ämnet Miljöledning. Sedan starten har ämnet Kvalitetsteknik producerat 16 doktorer och utöver dessa ytterligare 22 licentiater. Ämnet bedriver också omfattande grundutbildning, såväl riktade mot universitetets programstudenter som mot yrkesverksamma via distansutbildning. Även uppdragsutbildning har växt fram som en allt viktigare del av ämnets verksamhet. Sedan 2009 har rollen som professor ochämnesföreträdare övertagits av Bjarne Bergquist.

aktuella forskningsinriktningar

Vid Kvalitetsteknik i Luleå arbetar sju seniora forskare, två doktorander, samt tre industridoktorander i forskningsprojekt riktade mot näringsliv och samhälle. Forskningsämnet har två forskningsprofiler; en managementinriktad och en verktygsinriktad. Projekt riktade mot projektledning och införande av förbättringsarbete dominerar i managementprofilen. Exempel på forskningsfrågor är hur organisationer kan skapa uthållighet i förbättringsarbete och lärande mellan olika projekt. I verktygsprofilen studeras exempelvis statistisk försöksplanering, statistisk processtyrning samt underhållstrategier och ett exempel på en forskningsfråga är hur statistiska verktyg kan underlätta övergång till ett tillståndsbaserat underhåll.

kontaktperson
Bjarne Bergquist, professor
bjarne@ltu.se

Hemsida »

Doktorander

Erik Sundqvist
Erik Sundqvist
doktorand, kvalitetsteknik
Gunnar Dahlin
Gunnar Dahlin
Industridoktorand, kvalitetsteknik
Peder Lundqvist
Peder Lundqvist
doktorand, kvalitetsteknik

Seniorer

Bengt Klefsjö
Bengt Klefsjö
professor, kvalitetsteknik
Erik Lovén
Erik Lovén
universitetsadjunkt, kvalitetsteknik
Erik Vanhatalo
Erik Vanhatalo
universitetslektor, kvalitetsteknik
Fredrick Backlund
Fredrick Backlund
universitetslektor
Murat Külahci
Murat Külahci
gästdocent, kvalitetsteknik
Peter Söderholm
Peter Söderholm
adjungerad professor, kvalitetsteknik
Raine Isaksson
Raine Isaksson
gästlektor, kvalitetsteknik
Rickard Garvare
Rickard Garvare
professor, kvalitetsteknik

Excellence Center

Region Jönköpings län
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Stockholms läns landsting
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
Prenumerera på rss