Mittuniversitetet

Vi bedriver utbildning, forskning och forskarutbildning i kvalitetsteknik och är på så sätt en komplett akademisk miljö vid universitetet. Ämnet har expanderat kraftigt under de senaste tio åren och vi är idag ett 15-tal medarbetare.

Vår forskning ska hålla hög vetenskaplig kvalitet och vara till nytta för företag och organisationer. Kvalitetsteknik är ett interdisciplinärt forskningsområde där kompetens från olika ämnen och områden ingår för att förstå och lösa komplexa och ofta systemorienterade problem. Vi har därför en bred ämnesmässig kompetens med medarbetare från olika utbildningsområden och discipliner såsom teknikvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och hälsovetenskap.

Våra forskningsområden
Forskningen är inriktad både mot kvantitativa beslutsunderlag lämpande för att på ett tidigt skede bygga in kvalitet i varor och tjänster och mera kvalitativa områden som organisationens roll i förbättringsarbetet.

Forskningen har huvudfokus inom följande områden:

 • Kvalitets- och ledarskapsutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Kundvärde
 • Lean
 • Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling
 • Processledning och verksamhetsutveckling
 • Upplevelsekvalitet

Vår forskning finansieras av EUs strukturfonder, Vinnova, Formas, KK-stiftelsen och olika samarbetsorganisationer. Forskningen genomgick nyligen en internationell utvärdering med mycket bra resultat. Våra prioriterade insatser för de kommande åren är förstärkning av de nationella och internationella nätverken samt ökad samproduktion med företag och organisationer och därmed ökad externfinansiering.

Utbildningsmiljön
Vi bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Utbildningsvolymen ligger på ca 100 helårsstudenter fördelat på ett magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling, ett flertal programkurser och fristående kurser. Kurserna ges inom en rad olika utbildningsprogram, tex Kris- och riskhanteringsprogrammet, Maskiningenjörsprogrammet med inriktning Sportteknologi, Byggingenjörsprogrammet och inom civilingenjörsprogram.

Forskargrupp

Anna Åslund
Anna Åslund
doktor
Anna Mårtensson
Anna Mårtensson
universitetslektor
Christer Hedlund
Christer Hedlund
universitetslektor
Daniel Carnerud
Daniel Carnerud
Doktorand, extern
Håkan Wiklund
Håkan Wiklund
Professor
Ingela Bäckström
Ingela Bäckström
Universitetslektor, docent
Johan Lilja
Johan Lilja
universitetslektor
Klas Palm
Klas Palm
doktorand, extern
Kristen Snyder
Kristen Snyder
professor
Maria Eriksson
Maria Eriksson
universitetslektor
Mikael Edin
Mikael Edin
Konsult
Pernilla Ingelsson
Pernilla Ingelsson
universitetslektor
Petter Stenmark
Petter Stenmark
universitetslektor
Therese Kahm
Therese Kahm
doktorand, extern

Excellence Center

Telia Company
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Stockholms läns landsting
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
Prenumerera på rss