Högskolan Väst

Ingrid Tano
Tek lic med inriktning industriell statistik där industriell partner var Volvo Aero Corp. Lic-avhandlingen behandlar multivariata duglighetsindex och profilområdet är statistiska kvalitetsverktyg såsom styrdiagram, duglighetsindex, försöksplanering mm.

Yvonne Lagrosen
Fil. Dr. och docent i kvalitetsutveckling. Forskar om kvalitet kopplat till ledarskap, organisatoriskt lärande, hälsa och hjärnfunktion.

Kontaktperson
Yvonne Lagrosen

Aktuella forskningsinriktningar (Y. Lagrosen)

 • Effektivt lärande för kvalitet och hälsa i SPA industrin. Bygger på fallstudier på sju hotell och SPA anläggningar. Metoder såsom kvalitetscafé, fokusgruppintervju, kundenkäter och nätverksbyggande används. Syftar till att utveckla branschen genom gemensamt lärande och nätverksbyggande.
 • Neurokvalitetsutveckling – undersöker samband mellan hjärnfunktion (integration) och variabler som mäter kreativitet, prestationsförmåga, moraliskt tänkande, flow-upplevelser, känsla av sammanhang, framgång m.m. Samarbete med bl.a. Volvo Aero och ledanden forskare i USA och Norge.
 • Ledarintelligens – utveckling bl.a. av mätinstrument för att mäta samband mellan kvalitet, hälsa och lärande.
Hemsida »

Forskargrupp

Ingrid Tano
Ingrid Tano
Tek lic med inriktning industriell statistik
Yvonne Lagrosen
Yvonne Lagrosen
Fil. Dr. och docent i kvalitetsutveckling

Excellence Center

Jönköpings energi
läs mer
Volvo Cars
läs mer
Västerås Stad
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
Prenumerera på rss