Högskolan Väst

Ingrid Tano
Tek lic med inriktning industriell statistik där industriell partner var Volvo Aero Corp. Lic-avhandlingen behandlar multivariata duglighetsindex och profilområdet är statistiska kvalitetsverktyg såsom styrdiagram, duglighetsindex, försöksplanering mm.

Yvonne Lagrosen
Fil. Dr. och docent i kvalitetsutveckling. Forskar om kvalitet kopplat till ledarskap, organisatoriskt lärande, hälsa och hjärnfunktion.

Kontaktperson
Yvonne Lagrosen

Aktuella forskningsinriktningar (Y. Lagrosen)

 • Effektivt lärande för kvalitet och hälsa i SPA industrin. Bygger på fallstudier på sju hotell och SPA anläggningar. Metoder såsom kvalitetscafé, fokusgruppintervju, kundenkäter och nätverksbyggande används. Syftar till att utveckla branschen genom gemensamt lärande och nätverksbyggande.
 • Neurokvalitetsutveckling – undersöker samband mellan hjärnfunktion (integration) och variabler som mäter kreativitet, prestationsförmåga, moraliskt tänkande, flow-upplevelser, känsla av sammanhang, framgång m.m. Samarbete med bl.a. Volvo Aero och ledanden forskare i USA och Norge.
 • Ledarintelligens – utveckling bl.a. av mätinstrument för att mäta samband mellan kvalitet, hälsa och lärande.
Hemsida »

Forskargrupp

Ingrid Tano
Ingrid Tano
Tek lic med inriktning industriell statistik
Yvonne Lagrosen
Yvonne Lagrosen
Fil. Dr. och docent i kvalitetsutveckling

Excellence Center

Stockholms läns landsting
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Telia Company
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
Prenumerera på rss