Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid

Genom att driva en effektiv verksamhetsutveckling säkerställs att en organisations erbjudanden motsvarar kunders och intressenters behov samtidigt som interna processer och arbetssätt förfinas och förbättras för att vara effektiva och ändamålsenliga. Otaliga studier visar att grunden till en fungerande verksamhet och därigenom en ekonomisk hållbarhet, säkerställs genom att möta kunder och intressenters behov på bästa sätt. Samtidigt påverkas världen av miljömässiga och sociala utmaningar och det är tydligt att framgångsrika organisationer naturligtvis ska fortsätta att fokusera sina närmaste kunder, men organisationens miljömässiga och sociala utmaningar måste i detalj förstås och hanteras. Intressentbegreppet breddas till att omfatta alla organisationens miljömässiga och sociala utmaningar och parter. Vi kan se en trend att årsredovisningar som summerar det ekonomiska resultatet än mer kombineras med hållbarhetsredovisningen så att alla tre dimensioner av hållbarhet; ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet knyts ihop till en helhet. Det har länge funnits en uppfattning att det är dyrt och omständligt att fokusera miljömässiga och sociala utmaningar, men på senare tiden har det visat sig att de organisationer som går före i en omställning till ett hållbart samhälle skapar sig en fördel gentemot andra. Dessutom är det så att för att attrahera de främsta medarbetarna framöver krävs en tydlig strategi för verksamhetens hållbara utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående startar Swedish Quality Management Academy (SQMA) en forskarskola med fokus på ”Hållbar verksamhetsutveckling för en hållbar framtid”. SQMA består av lärosätena, Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Mittuniversitet och koordineras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Fördelen för organisationer deltagande i forskarskolan är att de internt kommer att utveckla medarbetare, ”verksamhetsdoktorander”, kring hållbar verksamhetsutveckling och därigenom kommer organisationen även bereda förutsättningar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete till att vara ledande inom respektive affärs- eller verksamhetsområde/bransch. De kommer att kunna ta ”tätpositioner” i en omställning till ett hållbart samhälle och därmed säkra sin vidare utveckling som organisation.

Nästa steg

Under hösten 2017 kommer respektive lärosäte, tillsammans med SIQ, att identifiera minst 10 deltagande organisationer som är intresserade av att vara med i forskarskolan. Därefter kommer gemensamma workshops att hållas för att identifiera fokusområden och lämpliga forskningsprojekt. Målet är att minst två deltagande organisationer och två lärosäten ska vara verksamma inom respektive forskningsprojekt för att få en bra grund till samverkan. Givet identifierade deltagande organisationer och forskningsområden/projekt kommer ansats till ansökan om externa forskningsmedel att genomföras.

Är ni vid er organisation intresserade av att diskutera om ett deltagande i forskarskolan kan vara av intresse, så hör av er till någon av nedanstående;

Ida Gremyr, professor, Chalmers (ida.gremyr@chalmers.se)

Bjarne Bergquist, professor, Luleå tekniska universitet (bjarne.bergquist@ltu.se)

Mattias Elg, professor, Linköpings universitet (mattias.elg@liu.se)

Håkan Wiklund, professor, Mittuniversitet (hakan.wiklund@miun.se)

Anders Fundin, professor, Mälardalens högskola (anders.fundin@mdh.se)

Raine Isaksson, docent, Uppsala universitet (raine.isaksson@angstrom.uu.se)

Lars Sörqvist, docent, KTH (lars.sorqvist@kth.se)

Carolina Camén, universitetslektor, Karlstad universitet (carolina.camen@kau.se)

Yvonne Lagrosen, docent, Högskolan Väst (yvonne.lagrosen@hv.se)

Åsa Rönnbäck, forskningschef, SIQ (asa.ronnback@siq.se)

Mats Deleryd, professor, VD SIQ (mats.deleryd@siq.se)

Kontaktperson

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Telia Company
läs mer
Stora Enso
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: