Styrgrupp

Styrgruppen för SQMA består av representanter från lärosätena, SIQ och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling, ett nationellt och branschöverskridande nätverk av företag och organisationer.

Styrgruppen har ansvar för den vetenskapliga kvaliteten för forskningsplattformen samt att tillföra kompetenser i olika samverkansprojekt.

Anders Fundin

professor

Mälardalens högskola

E-post

Andreas Hellström

universitetslektor, Centre for Healthcare Improvement

Chalmers

E-post

Åsa Rönnbäck

forskningschef

SIQ

E-post

Bjarne Bergquist

professor

Luleå tekniska universitet

E-post

Håkan Wiklund

professor

Mittuniversitetet

E-post

Ida Gremyr

bitr professor

Chalmers

E-post

Lars Sörqvist

docent

Kungliga tekniska högskolan

E-post

Michael Westher

marknadschef

SIQ

E-post

Carolina Camén

universitetslektor

Karlstads universitet

E-post

Mattias Elg

professor

Linköpings universitet

E-post

Raine Isaksson

docent

Uppsala Universitet

E-post

Yvonne Lagrosen

docent

Högskolan Väst

E-post

Excellence Center

Systembolaget
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss