SQMA söker styrelser som vill arbeta mot hållbar inriktning

Vinnova har kommit ut med en utlysning där innovations- och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete är ett fokusområde. Hur ska en styrelse agera för att driva förbättringsarbete i en innovativ och hållbar riktning? Hur ska samverkan mellan organisationens ledning och styrelsen utformas för ökad fokus på förbättringsarbete med innovativ och hållbar inriktning? Är ni intresserade av att delta?

Ett resultat av SQMAs forskning är att en de största utmaningarna för att få igång ett hållbart och effektivt förbättringsarbete är att engagera ledning, styrelse och ägare. Ledningens engagemang är en välkänd och ofta beforskad utmaning, men styrelsens och ägarnas roll har sällan studerats. Bristen på forskning hoppas nu forskare inom SQMA-nätverket råda bot på, i och med att finansiären Vinnova kommit ut med en utlysning där innovations- och hållbarhetsfrämjande styrelsearbete är ett av fokusområdena. Vi tror att vi, tillsammans med intresserade organisationer, skulle kunna göra bra forskning som stöttar förbättringsarbetet och hållbarhetsarbetet. Tänkbara forskningsfrågor innefattar ”Hur ska en styrelse agera för att driva förbättringsarbete i en innovativ och hållbar riktning?” eller ”Hur ska samverkan mellan organisationens ledning och styrelsen utformas för ökad fokus på förbättringsarbete med innovativ och hållbar inriktning?”.

Projektet behöver såklart medverkan från praktikerna och om ni är intresserade av att vara med finns möjlighet till det och till att påverka ansökans inriktning. Som medverkande i projektet till delfinansiering av organisationens egeninsats. Organisationernas medverkan kan, beroende på organisationens storlek, finansieras av Vinnova mellan 0 och upp till 70%. Ansökan ska lämnas in senast 26 juni. Projektstart november 2019 och ska avslutas under år 2020. Eftersom att det inte är länge innan utlysningen stänger behöver vi intresseanmälan från er organisationer mycket snart, så är ni intresserade, tveka inte utan kontakta Bjarne Bergquist omgående, se nedan!

Mer om utlysningen kan du läsa här: https://www.vinnova.se/e/innovationsledning-och-organisering–forskning-2018-02056/innovationsledning-och-organisering–forskning-for-okad-innovationsformaga-2018/

Bjarne Bergquist, Luleå tekniska universitet, bjarne@ltu.se, tel. 0920-492137

Kontaktperson

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Systembolaget
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Volvo Cars
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-06-05
  SQMA söker styrelser som vill arbeta mot hållbar inriktning
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
 • 2016-11-15
  Rapport: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: