Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv

Hållbar utveckling har de senaste åren blivit ett etablerat koncept. Under 2017 genomfördes ett forskningsprojekt som övergripande syftade till att beskriva utmaningar och lösningar för organisatorisk målstyrning ur ett helhetsperspektiv. Målet har varit att identifiera kriterier för god målstyrning samt att identifiera styrkor och förbättringsområden hos de organisationer som har medverkat i projektet.

Forskningen har bestått av två delar: (1) Att mäta rätt saker, och (2) Att mäta på rätt sätt.

Nu presenteras en rapport, baserat på den första delen av projektet: Att mäta rätt saker. Syftet har varit att studera hur svenska kommuner driver hållbar utveckling i deras operativa styrning.

 • Vilka hållbarhetsaspekter framträder i offentlig information?
 • Hur prioriterar kommunerna själva och bedömer risk bland hållbarhetsaspekter?

En utmaning med hållbarhet är att området är så omfattande. Det inkluderar många aspekter, vilket kan göra det svårt att välja de mest relevanta aspekterna för varje organisation. Forskningen som presenteras i denna rapport illustrerar en ram som kan ge stöd till organisationer att hantera denna utmaning, och därmed på lång sikt kan hjälpa organisationer att bidra till en mer hållbar utveckling.

Fyra forskare har medverkat: Helena Ranängen och Rickard Garvare från Luleå tekniska universitet samt Raine Isaksson och Mathias Cöster från Uppsala universitet tillsammans med projektkoordinator Åsa Rönnbäck från SIQ. Två partnerorganisationer ingående i SIQs Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (Excellence Center) har medverkat: Uppsala kommun och Örebro kommun.

En vetenskaplig artikel har skrivits och skickats till en vetenskaplig journal under våren 2018.

Den fullständig projektrapporten som även inkluderar del två av projektet: Att mäta på rätt sätt, kommer att publiceras under hösten 2018.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Region Jönköpings län
läs mer
Västerås Stad
läs mer
Volvo Cars
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
”Beslutsfattandet bland team och medarbetare alltmer väsentligt”
Anders Svensson
Vice President Quality, Volvo Car Group
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: