Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar

Vilka betydande utmaningar möter organisationer framöver? Och inkluderar dagens kvalitetsmodeller morgondagens utmaningar? Det var två frågor som en grupp svenska forskare ställde sig.

Forskningsresultaten visar att SIQs Modell och den amerikanska Malcolm Baldrige modellen bäst inkluderade utmaningar som svenska organisationer kommer att möta på sikt. ISO modellen inkluderade i mindre utsträckning utmaningar som svenska organisationer kommer att möta. Organisationer och modellutvecklare bör också ta hänsyn till att kvalitetsmodellerna till mindre utsträckning beaktar viktiga utmaningar som 1) ägarnas roll i kvalitets-och verksamhetsutvecklingen, 2) involveringen av kunden i utveckling och förbättring samt 3) komplexiteten med processers robusthet och anpassningsförmåga. Forskningen presenterar också vägar framåt för kvalitets- och verksamhetsutveckling, och speciellt hur innovations- och hållbarhetsaktiviteter kan integreras i det fortsatta arbetet.

Forskningen bygger på en delphistudie som genomfördes hos svenska organisationer. Syftet med studien var att identifiera och utforska betydande kvalitetsrelaterade utmaningar för organisationer, och undersöka hur nuvarande kvalitetsmodeller inkluderar de utmaningarna. Studien är genomförd av forskare inom Swedish Quality Management Academy (SQMA) som är ett nätverk av universitet och högskolor som är verksamma inom kvalitetsområdet, samt SIQ. Forskningen kommer att publiceras under 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften International Journal of Operation and Production Management.

Kontaktperson

Excellence Center

Västerås Stad
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer
Jönköpings energi
läs mer

Senaste projekt

 • 2016-02-04
  Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
 • 2015-05-07
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2015-05-07
  SQMA Doktorandkurs 2015
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2016-11-15
  Rapport: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-02-03
  Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar
  läs mer
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: