Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar

Vilka betydande utmaningar möter organisationer framöver? Och inkluderar dagens kvalitetsmodeller morgondagens utmaningar? Det var två frågor som en grupp svenska forskare ställde sig.

Forskningsresultaten visar att SIQs Modell och den amerikanska Malcolm Baldrige modellen bäst inkluderade utmaningar som svenska organisationer kommer att möta på sikt. ISO modellen inkluderade i mindre utsträckning utmaningar som svenska organisationer kommer att möta. Organisationer och modellutvecklare bör också ta hänsyn till att kvalitetsmodellerna till mindre utsträckning beaktar viktiga utmaningar som 1) ägarnas roll i kvalitets-och verksamhetsutvecklingen, 2) involveringen av kunden i utveckling och förbättring samt 3) komplexiteten med processers robusthet och anpassningsförmåga. Forskningen presenterar också vägar framåt för kvalitets- och verksamhetsutveckling, och speciellt hur innovations- och hållbarhetsaktiviteter kan integreras i det fortsatta arbetet.

Forskningen bygger på en delphistudie som genomfördes hos svenska organisationer. Syftet med studien var att identifiera och utforska betydande kvalitetsrelaterade utmaningar för organisationer, och undersöka hur nuvarande kvalitetsmodeller inkluderar de utmaningarna. Studien är genomförd av forskare inom Swedish Quality Management Academy (SQMA) som är ett nätverk av universitet och högskolor som är verksamma inom kvalitetsområdet, samt SIQ. Forskningen kommer att publiceras under 2016 i den ansedda vetenskapliga tidskriften International Journal of Operation and Production Management.

Kontaktperson

Excellence Center

Jönköpings energi
läs mer
Örebro kommun
läs mer
AstraZeneca
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Allt mer viktigt att arbeta systematiskt med att identifiera intressenternas behov.”
Pernilla Bonde

Verkställande Direktör, HSB Riksförbund
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: