Ny rapport om kvalitetsprofessionen

Kvalitetsutveckling som ämnesområde har sedan 1980-talet utvecklats till ett etablerat ledningskoncept och forskningsområde. En vanlig definition av kvalitetsutveckling är att det är en ledningsfilosofi som består av principer, arbetssätt och verktyg. Trots att det är ett väletablerat forskningsområde finns det få empiriska studier som fokuserar på själva arbetssätten inom kvalitetsområdet och hur kvalitetsutveckling praktiseras genom kvalitetsprofessionen som leder och stödjer organisationen i kvalitetsarbetet. Det finns ett antal forskningsstudier som visar att det har skett en utveckling inom kvalitetsprofessionen mot en mer strategisk roll som ska stödja och påverka organisationens strategi. Sammanfattningsvis verkar det dock finnas en otydlighet kring kvalitetsprofessionen och vilka kompetenser som behövs. Denna otydlighet kan delvis bero på hur kvalitetsutveckling har utvecklats över tid, från att ha haft fokus på att stödja organisationer till att göra saker rätt (intern effektivitet) till att göra rätt saker (extern effektivitet). Detta har benämnts som balansen mellan ”lilla q” och ”stora Q”. Utöver detta har ett flertal studier uppmärksammat behovet av att kvalitetsutveckling skapar förutsättningar för att hantera utmaningen att åstadkomma både stabilitet och innovation i en organisation, vilket kallas för ambidexteritet (tvåhänthet). Denna utveckling som skett över tid har bidragit till en otydlighet om vad som verkligen utgör relevanta metoder inom kvalitetsutveckling och nödvändiga kompetenser.

Har kvalitetsprofessionen tillräcklig kompetens idag för att vara ett stöd för organisationer och företag i att hantera nya utmaningar inom kvalitetsområdet?

Denna forskning utgår från tidigare forskning om arbetssätt inom kvalitetsutveckling och kvalitetsprofessionen för att försöka beskriva professionens faktiska kompetenser men också nödvändiga kompetenser. Syftet med denna studie är att förstå om kvalitetsprofessionen är rustad att stödja dagens organisationer i deras kvalitetsarbete genom att undersöka deras kompetenser, roller och arbetssätt i en organisation. Dessa resultat kan bidra till att förstå om professionen har tillräcklig kompetens för att vara ett stöd i utvecklingsarbetet kring utmaningar som dagens organisationer och företag möter.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Systembolaget
läs mer
AB Volvo
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
”Allt mer viktigt att arbeta systematiskt med att identifiera intressenternas behov.”
Pernilla Bonde

Verkställande Direktör, HSB Riksförbund
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: