Ledarskap för ökad anpassningsförmåga

De viktigaste utmaningarna som ledare inom svenska företag och organisationer står inför de närmaste tio åren är; ”att leda och genomföra förändringar”, ”att utveckla en förbättringskultur inom organisationen”, och ”att utveckla anpassningsförmågan” (SQMA, 2012). Dessa utmaningar är nära relaterade till kvalitetsledning, ledarskap för kvalitet som ledningsstrategier och praktik som syftar till att förbättra och leda kvalitet men också till rollen som kvalitetschef.

Syftet med detta projekt är att bidra till att öka organisationers anpassningsförmåga med ”nytänkande”. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka och utveckla kunskaper och metoder som kan öka de svenska organisationernas anpassningsförmåga genom att utveckla chefer och ledares kompetens och roll. Det syftar också till att undersöka hur ledarskapsstrategier och praktik kan utveckla en förbättringskultur som bidrar till en mer flexibla och hållbara organisationer i Sverige.

Projektet planerar att genomföra kartläggning av upplevda behov av utveckling av ledarskap, ledningsstrategier och metoder för ledare inom svenska organisationer i syfte att möta dagens krav på anpassningsförmåga i en föränderlig miljö. Även en kartläggning av bäst praxis planeras. Detta tillsammans förväntas utgöra en bas för att utveckla metoder, modeller, strategier och värderingar som syftar till att stödja utvecklingen av svenska chefer och ledare i deras strävan mot anpassningsförmåga. Projektet förväntas också skapa en arena för kunskapsöverföring mellan kvalitetsforskare och svenska ledare och chefer.

Under våren 2014 söker vi  samarbetspartners till detta forskningsprojekt.
Ta del av projektutformningen i nedan PDF.
För mer information, hör av dig till kontaktperson Åsa Rönnbäck.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Telia Company
läs mer
AstraZeneca
läs mer
Uppsala kommun
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: