Karlstads universitet

CTF, ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Karlstads universitet, är en av världens ledande forskningscentra med fokus på service management och värdeskapande genom tjänster. På framkanten av internationell forskning, CTF nära samarbete med tjänsteföretag, tillverkande företag och offentliga tjänsteleverantörer.

CTF har 60 forskare och doktorander från företagsekonomi, arbetsliv, sociologi, psykologi, etc. professorer och seniora forskare som är förknippade med centret.

CTF är involverad i forskning, grundutbildning och forskarutbildning, och i samarbete med företag och andra organisationer i olika delar av tjänsteutveckling.

Aktuella forskningsinriktingar
CTFs tre tvärvetenskapliga forskningsteman:

 • Serviceorganisationer och anställningsförhållanden, som behandlar nya organisatoriska modeller
 • Tjänsteinnovation, baserat utifrån användarmedverkan
 • Kundupplevelser, starkt förankrat i vårt VINN Excellence Center SAMOT.

Kontaktperson
Henrietta Huzell
Forskningsföreståndare CTF
054-700 1342

Forskargrupp
CTF, Service Research Center at Karlstad University, Sweden

Forskare

Carolina Camén
Carolina Camén
Universitetslektor

Excellence Center

Volvo Cars
läs mer
Systembolaget
läs mer
AstraZeneca
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
Prenumerera på rss