Chalmers

Vi utvecklar kunskap och kompetens inom kvalitetsutveckling och de metoder som stödjer en ständig förbättringsprocess i företag, organisationer samt samhället i stort. Våra viktigaste kunder är våra studenter och doktorander, både i dagsläget och i deras framtida yrken, samt samhället i sin helhet.

Målet är att bedriva ledande forskning och utbildning samt att skapa nytta i de organisationer vi samarbetar med. För oss betyder kvalitetsutveckling att sträva efter att uppfylla och helst överträffa interna och externa kunders behov och förväntningar. Vi försöker leva som vi lär.

Vad vi gör
Kvalitetsutveckling spänner från det organisationsteoretiska området till industriell statistik. Vår forskning inriktar sig på:

 • Organisationsutveckling baserad på principer inom offensiv kvalitetsutveckling – med tillämpning inom industri och hälsovård
 • Industriell statistik inriktad på försöksplanering, robust konstruktionsmetodik och statistisk processtyrning
 • Principer, arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling inom produkt- och processutveckling

Vi undervisar i ett flertal kurser på mastersprogrammet Quality and Operations Management. Vi erbjuder även den fristående kursen Quality Management som är valbar på ett stort antal mastersprogram på Chalmers.

Hur vi gör
Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag och/eller hälso- och sjukvårdsorganisationer. Det senare inom Centre for Healthcare Improvement, CHI, ett forskningscentrum med starka kopplingar till avdelningen.

Ett av våra angreppssätt är aktionsforskning där forskning sker tillsammans med externa partner snarare än på externa parter – resultatet värderas inte enbart utifrån akademisk relevans utan också utifrån den nytta som skapas i praktiken.

Vår undervisning bedrivs till stor del genom olika grupp- och projektarbeten, med målet att förstå och tillämpa undervisningsinnehållet. Vi arbetar exempelvis med studiebesök och gästföreläsare för att skapa anknytning till tillämpningar i industrin och offentliga organisationer.

Hur vi påverkar
Den industrirelaterade forskningen resulterar i konkreta förslag på förbättrade arbetssätt vilket bidrar till företagens utveckling. Forskning bedrivs även på hur metodik från kvalitetsutvecklingsområdet kan bidra till hållbar utveckling. CHIs forskning syftar till ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem och bedrivs i hög grad tillämpat med direkta konsekvenser på hur hälso- och sjukvård bedrivs.

Aktuella forskningsinriktingar
Exempel på forskningsområden som vi för närvarande adresserar är:

 • Användande av statistiska metoder inom produkt- och processutveckling, ofta inom ramen för Six Sigma- eller Design for Six Sigmaprojekt
 • Användandet av angreppsätt och metoder från kvalitetsutvecklingsområdet för utveckling av hälso- och sjukvård
 • Studier kring hur hållbarhetsaspekter kan integreras i redan etablerade arbetssätt för kvalitetsutveckling
 • Upphandling av vård och omsorg: hur kan kvalitet tas med som en kritisk parameter i upphandlingen?
 • Organisering av kvalitetsutvecklingsarbete och kvalitetsutveckling som en bas för organisationsutveckling
 • Kopplingar mellan innovation och kvalitetsutveckling

Kontaktperson
Ida Gremyr
biträdande professor

Forskargrupp

forskargrupp-chalmers

Ida Gremyr
Ida Gremyr
biträdande professor

Excellence Center

Jönköpings energi
läs mer
Region Jönköpings län
läs mer
Västerås Stad
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
Prenumerera på rss