Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne

Kvalitetskultur är ett hett ämne som diskuteras både i Sverige och utomlands. Men vad är kvalitetskultur? Vad består kvalitetskultur av? Hur kan kvalitetskulturen mätas? Och hur kan kvalitetskulturen utvecklas? Under början av 2015 inleddes ett spännande forskningsprojekt i syfte att besvara dessa fyra frågor.

Två forskare från SQMA: Ingela Bäckström, Mittuniversitetet och Peter Cronemyr, Linköpings Universitet har tillsammans med Åsa Rönnbäck, SIQ och sju verksamheter från SIQs Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (Excellence Center): AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings Län, StoraEnso, Systembolaget, Telia Company och Volvo Cars, utvecklat ett verktyg för att mäta kvalitetskulturen. Samtliga verksamheter har testat verktyget och gjort mätningar av kvalitetskulturen. Baserat på resultaten har benchmarking utifrån best practice genomförts. I juni hålls den femte och sista workshop i projektet, då verktyget och projektet utvärderas.

Två vetenskapliga artiklar baserat på detta interaktiva forskningsprojekt kommer att presenteras vid den internationella konferensen QMOD – Quality Management and Organisational Development i Rom, Italien (21-23 september 2016). Därefter publiceras en fullständig projektrapport på SQMAs hemsida.

En delprojektrapport finns att läsa redan nu.

Projektet har uppmärksammats i Kvalitetsmagasinet temanummer (2016-3) Läs mer

Vid frågor om projektet, kontakta Åsa Rönnbäck (ar@siq.se) eller någon av forskarna i projektet: Ingela Bäckström (ingela.backstrom@miun.se), Peter Cronemyr (peter.cronemyr@liu.se)

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Jönköpings energi
läs mer
Göteborgs Stad Trafikkontoret
läs mer
Västerås Stad
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Allt mer viktigt att arbeta systematiskt med att identifiera intressenternas behov.”
Pernilla Bonde

Verkställande Direktör, HSB Riksförbund
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: