Kvalitet i offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan uttryckas och utvärderas i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man praktiskt går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen.

Syftet med projektet är därför att bidra till ökad kunskap om hur kvalitet ska mätas, utvärderas och styras vid upphandling av 1) sjukvård, 2) kollektivtrafik, samt 3) underhåll av transportinfrastruktur. Frågeställningarna i detta projekt belyser kvalitet, hur och i vilken utsträckning kvalitet utvärderas, vilka effekter användningen av kvalitetskriterier får för kunden samt hur hela förfarandet kan göras effektivare och bättre.

Vi avser att belysa detta genom ett nära samarbete med organisationer som upphandlar och företag som blir upphandlade så att ett dubbelriktat lärande mellan forskare och organisationer sker. De organisationer som vi kommer att samverka med är de som försöker att finna nya vägar för att förbättra sina upphandlingsstrategier och vill finna ett gemensamt lärande. Genom att projektet innehåller tre olika typer av verksamheter så kommer vi även att skapa en arena för lärande mellan olika typer av verksamheter. Projektresultaten kommer att kunna användas för att utveckla nya förenklade kvalitetsmodeller för upphandlande enheter för att bedöma och styra kvaliteten, och för privata företag att använda sig av. Vi vill också bidra till att bättre förstå begreppet kvalitet och dess innehåll för organisationer idag.

Kontaktperson

Medverkande lärosäten

Excellence Center

AB Volvo
läs mer
Telia Company
läs mer
Uppsala kommun
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: