Kick-off för SQMA forskarskola

SQMA styrgrupp träffades vid den årliga vårkonferensen på Rosersbergs Slottshotell i syfte att börja forma idéer kring en kommande SQMA forskarskola. En forskarskola innebär att sk verksamhetsdoktorander (även kallat industridoktorander) anställs som genomgår en forskarutbildning vid någon av SQMA lärosäten och bedriver forskningen inom en organisation. På så vis får de organisationer som ingår som partners till SQMA forskarskola en värdefull och strategiskt viktig kompetens- och verksamhetsutveckling under doktorandens forskarutbildning, vilken pågår under fyra år.

SQMA har som forskningsnätverk funnits sedan 2009 och genomför idag ett flertal aktiviteter ihop: forskningsprojekt, doktorandkurs, skriver vetenskapliga artiklar, projektrapporter, medverkar vid internationella och nationella konferenser, arrangerar workshops etc i syfte att skapa och sprida ny kunskap inom kvalitetsutveckling. SQMA forskarskola kommer att sätta fokus på områden som är av stor betydelse för att stärka Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Kontaktperson

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Telia Company
läs mer
Göteborgs Stad Trafikkontoret
läs mer
Stora Enso
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-09-15
  Kvalitetsprofessionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer
 • 2017-03-24
  Kick-off för SQMA forskarskola
  läs mer
 • 2017-03-21
  SQMA Doktorandkurs 2017
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
 • 2016-02-03
  Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar
  läs mer
"Att ha kvalitetsfrågorna högt upp på ledningens agenda är avgörande för en organisations konkurrenskraft.”
Mats Deleryd
VD SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
Prenumerera på rss