Index

Kontakt - Styrgupp

Namn Titel Lärosäte Kontakt
Anders Fundin professor Mälardalens högskola anders.fundin@mdh.se
Andreas Hellström universitetslektor, Centre for Healthcare Improvement Chalmers andreas.hellstrom@chalmers.se
Åsa Rönnbäck forskningschef SIQ asa.ronnback@siq.se
Bjarne Bergquist professor Luleå tekniska universitet bjarne.bergquist@ltu.se
Håkan Wiklund professor Mittuniversitetet hakan.wiklund@miun.se
Ida Gremyr bitr professor Chalmers ida.gremyr@chalmers.se
Lars Sörqvist docent Kungliga tekniska högskolan lars.sorqvist@sandholm.se
Mats Deleryd VD SIQ mats.deleryd@siq.se
Michael Westher marknadschef SIQ michael.westher@siq.se
Carolina Camén universitetslektor Karlstads universitet carolina.camen@kau.se
Mattias Elg professor Linköpings universitet peter.cronemyr@liu.se
Raine Isaksson docent Uppsala Universitet Raine.Isaksson@angstrom.uu.se
Yvonne Lagrosen docent Högskolan Väst yvonne.lagrosen@hv.se

Kontakt - Excellence Center

Namn Titel Företag Kontakt
Lars Wemme Director Volvo Group Management Systems AB Volvo lars.wemme@volvo.com
Margareta Ozolins Vice president Sweden operations AstraZeneca margareta.ozolins@astrazeneca.com
Fredrik Lundgren Utvecklingsledare Göteborgs Stad Trafikkontoret fredrik.lundgren@trafikkontoret.goteborg.se
Mats Palmérus Stabschef, vice VD Jönköpings energi mats.palmerus@jonkopingenergi.se
Åke Ljungdahl Vice president corporate quality Volvo Cars ake.ljungdahl@volvocars.com
Catharina Centerfjäll Kvalitetsdirektör Örebro kommun catharina.centerfjall@orebro.se
Raymond Lenrick Utvecklingsledare medicin Region Jönköpings län raymond.lenrick@rjl.se
Anna Lundin Patientsäkerhetsstrateg Stockholms läns landsting anna.lundin@sll.se
Anna-Karin Djupenström Business Excellence Specialist Stora Enso annakarin.djupenstrom@storaenso.se
Lise-Lotte Vestling Verksamhetsutvecklare Systembolaget liselotte.vestling@systembolaget.se
Helena Wännman Strategy and operational development manager Telia Company helena.wannman@teliacompany.com
Maria Ahrgren Planeringsledare Uppsala kommun maria.ahrgren@uppsala.se
Solveig Sandberg Strateg Västerås Stad solveig.sandberg@vasteras.se

Projekt

Titel Publicerad Kontaktperson
Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp 2018-05-24 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Att organisera för kvalitetsutveckling 2016-02-04 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid 2017-10-03 Mats Deleryd
mats.deleryd@siq.se
Kick-off för SQMA forskarskola 2017-03-24 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2017-02-23 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts 2017-09-15 Ida Gremyr
ida.gremyr@chalmers.se
Målstyrning från ett helhetsperspektiv 2017-10-11 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Management Index 2016-12-12 Michael Westher
michael.westher@siq.se
Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA Doktorandkurs 2015 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA Doktorandkurs 2017 2017-03-21 Yvonne Lagrosen
yvonne.lagrosen@hv.se
SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola 2018-10-11 Mats Deleryd
mats.deleryd@siq.se

Rapporter

Titel Publicerad Kontaktperson
Rapport: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2016-11-15 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv 2018-08-13 Helena Ranängen
helena.ranangen@ltu.se
Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne 2016-06-13 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling 2017-12-12 Ida Gremyr
ida.gremyr@chalmers.se
Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar 2016-02-03 Henrik Eriksson, PhD, Docent
henrik.eriksson@chalmers.se
Om kvalitetsutveckling, prestation och hjärnfunktion 2016-02-01 Yvonne Lagrosen
yvonne.lagrosen@hv.se
Organisationers främsta utmaningar 2018-10-11 Michael Westher
michael.westher@siq.se
Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv 2018-06-08 Helena Ranängen
helena.ranangen@ltu.se
Tio svenska universitet i bransch­överskridande studie 2013-10-20 Michael Westher
mw@siq.se

Excellence Center

Region Jönköpings län
läs mer
Stora Enso
läs mer
Jönköpings energi
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2018-10-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2018-06-08
  Rapport: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
Prenumerera på rss