Index

Kontakt - Styrgupp

Namn Titel Lärosäte Kontakt
Anders Fundin professor Mälardalens högskola anders.fundin@mdh.se
Andreas Hellström universitetslektor, Centre for Healthcare Improvement Chalmers andreas.hellstrom@chalmers.se
Åsa Rönnbäck forskningschef SIQ asa.ronnback@siq.se
Bjarne Bergquist professor Luleå tekniska universitet bjarne.bergquist@ltu.se
Håkan Wiklund professor Mittuniversitetet hakan.wiklund@miun.se
Ida Gremyr bitr professor Chalmers ida.gremyr@chalmers.se
Lars Sörqvist docent Kungliga tekniska högskolan lars.sorqvist@sandholm.se
Mats Deleryd VD SIQ mats.deleryd@siq.se
Michael Westher marknadschef SIQ michael.westher@siq.se
Carolina Camén universitetslektor Karlstads universitet carolina.camen@kau.se
Mattias Elg professor Linköpings universitet peter.cronemyr@liu.se
Raine Isaksson docent Uppsala Universitet Raine.Isaksson@angstrom.uu.se
Yvonne Lagrosen docent Högskolan Väst yvonne.lagrosen@hv.se

Kontakt - Excellence Center

Namn Titel Företag Kontakt
Lars Wemme Director Volvo Group Management Systems AB Volvo lars.wemme@volvo.com
Margareta Ozolins Vice president Sweden operations AstraZeneca margareta.ozolins@astrazeneca.com
Josephine Tullberg Koesoemah Strategisk rådgivare Försäkringskassan josephine.tullberg-koesoemah@forsakringskassan.se
Fredrik Lundgren Utvecklingsledare Göteborgs Stad Trafikkontoret fredrik.lundgren@trafikkontoret.goteborg.se
Mats Palmérus Stabschef, vice VD Jönköpings energi mats.palmerus@jonkopingenergi.se
Åke Ljungdahl Vice president corporate quality Volvo Cars ake.ljungdahl@volvocars.com
Catharina Centerfjäll Kvalitetsdirektör Örebro kommun catharina.centerfjall@orebro.se
Raymond Lenrick Utvecklingsledare medicin Region Jönköpings län raymond.lenrick@rjl.se
Anna Lundin Patientsäkerhetsstrateg Stockholms läns landsting anna.lundin@sll.se
Anna-Karin Djupenström Business Excellence Specialist Stora Enso annakarin.djupenstrom@storaenso.se
Lise-Lotte Vestling Verksamhetsutvecklare Systembolaget liselotte.vestling@systembolaget.se
Helena Wännman Strategy and operational development manager Telia Company helena.wannman@teliacompany.com
Maria Ahrgren Planeringsledare Uppsala kommun maria.ahrgren@uppsala.se
Solveig Sandberg Strateg Västerås Stad solveig.sandberg@vasteras.se

Projekt

Titel Publicerad Kontaktperson
Att organisera för kvalitetsutveckling 2016-02-04 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Flödesorienterad kundkravshantering inom produkt- och tjänsteutveckling 2014-05-18 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid 2017-10-03 Mats Deleryd
mats.deleryd@siq.se
Kick-off för SQMA forskarskola 2017-03-24 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Kvalitet i offentlig upphandling 2013-10-18 Bjarne Bergquist
bjarne.bergquist@ltu.se
Kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2017-02-23 Eva Domert
eva.domert@siq.se
Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts 2017-09-15 Ida Gremyr
ida.gremyr@chalmers.se
Ledarskap för ökad anpassningsförmåga 2014-02-10 Åsa Rönnbäck
ar@siq.se
Målstyrning från ett helhetsperspektiv 2017-10-11 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Management Index 2016-12-12 Eva Domert
eva.domert@siq.se
Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA Doktorandkurs 2015 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA Doktorandkurs 2017 2017-03-21 Yvonne Lagrosen
yvonne.lagrosen@hv.se

Rapporter

Titel Publicerad Kontaktperson
Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2016-11-15 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne 2016-06-13 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Ny rapport om kvalitetsprofessionen 2017-12-12 Ida Gremyr
ida.gremyr@chalmers.se
Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar 2016-02-03 Henrik Eriksson, PhD, Docent
henrik.eriksson@chalmers.se
Om kvalitetsutveckling, prestation och hjärnfunktion 2016-02-01 Yvonne Lagrosen
yvonne.lagrosen@hv.se
Tio svenska universitet i bransch­överskridande studie 2013-10-20 Michael Westher
mw@siq.se

Excellence Center

Volvo Cars
läs mer
Telia Company
läs mer
Stora Enso
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
"Att ha kvalitetsfrågorna högt upp på ledningens agenda är avgörande för en organisations konkurrenskraft.”
Mats Deleryd
VD SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling
Prenumerera på rss