Index

Kontakt - Styrgupp

Namn Titel Lärosäte Kontakt
Anders Fundin professor Mälardalens högskola anders.fundin@mdh.se
Andreas Hellström universitetslektor, Centre for Healthcare Improvement andreas.hellstrom@chalmers.se
Bjarne Bergquist professor Luleå tekniska universitet bjarne.bergquist@ltu.se
Håkan Wiklund professor Mittuniversitetet hakan.wiklund@miun.se
Ida Gremyr bitr professor ida.gremyr@chalmers.se
Lars Sörqvist docent Kungliga tekniska högskolan lars.sorqvist@sandholm.se
Mattias Elg professor Linköpings universitet peter.cronemyr@liu.se
Yvonne Lagrosen docent Högskolan Väst yvonne.lagrosen@hv.se

Kontakt - Excellence Center

Namn Titel Företag Kontakt
Mats Palmérus Stabschef, vice VD Jönköpings energi mats.palmerus@jonkopingenergi.se
Åke Ljungdahl Vice president corporate quality Volvo Cars ake.ljungdahl@volvocars.com
Raymond Lenrick Utvecklingsledare medicin Region Jönköpings län raymond.lenrick@rjl.se
Anna Lundin Patientsäkerhetsstrateg Stockholms läns landsting anna.lundin@sll.se
Anna-Karin Djupenström Business Excellence Specialist Stora Enso annakarin.djupenstrom@storaenso.se
Lise-Lotte Vestling Verksamhetsutvecklare Systembolaget liselotte.vestling@systembolaget.se
Helena Wännman Strategy and operational development manager Telia Company helena.wannman@teliacompany.com
Solveig Sandberg Strateg Västerås Stad solveig.sandberg@vasteras.se

Projekt

Titel Publicerad Kontaktperson
Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp 2018-05-24 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid 2017-10-03 Mats Deleryd
mats.deleryd@siq.se
Målstyrning från ett helhetsperspektiv 2017-10-11 Åsa Rönnbäck
asa.ronnback@siq.se
Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA Doktorandkurs 2015 2015-05-07 Åsa Rönnbäck, SIQ
asa.ronnback@siq.se
SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola 2018-10-11 Mats Deleryd
mats.deleryd@siq.se

Rapporter

Titel Publicerad Kontaktperson
Rapport: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen 2016-11-15 Anders Fundin
anders.fundin@siq.se
Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv 2018-08-13 Helena Ranängen
helena.ranangen@ltu.se
Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling 2017-12-12 Ida Gremyr
ida.gremyr@chalmers.se
Nya Forskningsresultat om Kvalitetsmodeller och Utmaningar 2016-02-03 Henrik Eriksson, PhD, Docent
henrik.eriksson@chalmers.se
Om kvalitetsutveckling, prestation och hjärnfunktion 2016-02-01 Yvonne Lagrosen
yvonne.lagrosen@hv.se
Organisationers främsta utmaningar 2019-01-11 Michael Westher
michael.westher@siq.se
Tio svenska universitet i bransch­överskridande studie 2013-10-20 Michael Westher
mw@siq.se

Excellence Center

Telia Company
läs mer
Volvo Cars
läs mer
Västerås Stad
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
”Komplexa problem löses bäst genom samverkan”
Ann-Charlotte Järnström
Kommundirektör, Kungsbacka Kommun
”Förmågan att använda data är avgörande”
Darja Isaksson
Generaldirektör, Vinnova
Prenumerera på rss