Flödesorienterad kundkravshantering inom produkt- och tjänsteutveckling

Omvärlden ställer allt högre krav på anpassningsförmåga med kortare produkt- och tjänsteutvecklingscykler med fler och mer frekventa lanseringar. Med det som bakgrund syftar projektet till att utforska ledning, processer, arbetssätt och verktyg för att möjliggöra ett skifte från traditionell produktgenerationsbaserad utveckling av produkter och tjänster. Projektet är inspirerat av Lean med ett perspektiv där utveckling av produkter och tjänster sker i ett mer kontinuerligt flöde utifrån föränderliga behov hos kunder och användare. Definiering av kundbehov är centralt och projektet kommer att utforska behovsidentifiering och arbetssätt för kontinuerlig identifiering av nya dimensioner av kundvärde – vad ger exempelvis positiva känslor hos kunder och vad ger attraktiv kvalitet?

Projektet avser att resultera i kravhanteringsprocesser med både flexibla och robusta egenskaper. Projektet önskar med detta presentera kravhanteringsprocesser som bättre kan hantera en ökad förändringshastighet och med det framgångsrikt stödja identifiering och implementering av dagens föränderliga kundbehov i produkt- och tjänsteutvecklingens tidiga faser.

Efter en genomlysning av de senaste forskningsrönen inom området kommer fallstudier med intervjuer att genomföras inom organisationer med erfarenhet av liknande processer. Genomlysning av forskningsrön och kartläggningen inom offentlig sektor och näringsliv kommer sedan att ligga till grund för utvecklingen av en modell för flödesorienterad kundkravshantering med verktyg, processer, ledning och arbetssätt. I nästa steg i genomförandet kommer modellen att testas och verifieras inom de organisationer som medverkar i projektet och är intresserade av att ta första steget i en Lean-transformation.

Ta del av projektutformningen i nedan PDF.

För mer information, hör av dig till kontaktperson Åsa Rönnbäck.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Telia Company
läs mer
Göteborgs Stad Trafikkontoret
läs mer
Volvo Cars
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Utvecklingsarbete och forskning bör ske interaktivt med kärnverksamheter.”
Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
”Allt mer viktigt att arbeta systematiskt med att identifiera intressenternas behov.”
Pernilla Bonde

Verkställande Direktör, HSB Riksförbund
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: