Rapport: Att mäta och utveckla kvalitetskulturen

Kvalitetskultur är ett hett ämne som diskuteras både i Sverige och utomlands. Men vad är kvalitetskultur? Vad består den av? Hur kan den mätas och hur kan den utvecklas?

I de flesta branscher har kvalitet och kvalitetsutveckling aldrig varit så viktigt som idag. Globalisering, digitaliseringen och den accelererande förändringstakten utmanar organisationer till att bli mer flexibla och till att ständigt kunna förnya och förbättra sina processer. Idag har kunderna möjligheten att jämföra produkter och tjänster från hela världen. När en kund är missnöjd kan den lätt varna allmänheten om kvalitetsproblem genom sociala medier. Som ett resultat av detta behöver många organisationer och företag förändra sitt synsätt på kvalitetsutveckling. Idag råder en kortsiktig syn på kvalitetsutveckling, där olika verktyg är i fokus. Istället bör dagens chefer och ledare undersöka hur deras organisationer kan skapa en stark kultur som bygger på kvalitet – identifierat som en av de viktigaste framtida utmaningar som svenska organisationer och företag står inför.

Även om många är överens om betydelsen av en stark kvalitetskultur för organisatorisk framgång, finns det ingen överenskommelse om (1) vad en kvalitetskultur är; (2) vad den består av; (3) hur kvalitetskulturen kan mätas; och (4) hur den kan utvecklas. Under 2015–2016 har ett spännande forskningsprojekt genomförts i syfte att besvara dessa fyra frågor. Sju organisationer och företag har medverkat i projektet: AB Volvo, Volvo Cars, Jönköping energi, Region Jönköpings län, Telia Company, Stora Enso och Systembolaget. Akademin representerades av Mittuniversitetet och Linköpings Universitet. Projektet har koordinerats av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och genomförts inom ramen för SQMA – Swedish Quality Management Academy.

Litteraturen inom kvalitetsutveckling har hittills varit begränsad till synen på kvalitetskultur som värderingar eller ledningsprinciper. Värderingarna ses som en uppsättning underliggande antaganden om hur du ser på organisationen och dess relation till kunder, konkurrenter och leverantörer. Varje värdering blir en del av organisationen genom en uppsättning av arbetssätt eller metoder. Dessa arbetssätt eller metoder stöds i sin tur av olika verktyg för att göra dem effektiva. I detta forskningsprojekt har praktiker och forskare tillsammans kommit överens om vad en kvalitetskultur är, det vill säga de värderingar som utgör en kvalitetskultur. Projektet har också identifierat vad en kvalitetskultur består av. Det som skiljer detta projekt från tidigare kunskap inom kvalitetsutveckling är att detta projekt har identifierat vilka beteenden som stödjer värderingarna inom en kvalitetskultur. Beteenden har beskrivits på ett konkret och lättbegripligt sätt. Konkreta beteenden gör det också lättare för chefer och ledare att vidta åtgärder och utveckla kvalitetskulturen baserat på dessa beteenden.

Kontaktperson

Dokument

Medverkande lärosäten

Excellence Center

Systembolaget
läs mer
Volvo Cars
läs mer
Stockholms läns landsting
läs mer

Senaste projekt

 • 2018-10-11
  SQMA tar nästa steg för nationell forskarskola
  läs mer
 • 2018-05-24
  Årlig sammankomst för SQMA styrgrupp
  läs mer
 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2019-01-11
  Organisationers främsta utmaningar
  läs mer
 • 2018-08-13
  Forskningsartikel: Målstyrning från ett helhets­perspektiv
  läs mer
 • 2017-12-12
  Rapport: Att organisera för kvalitetsutveckling
  läs mer
"Den höga förändringstakten externt avspeglar sig internt."
Lena Olving
Verkställande Direktör, Mycronic
”Happy-happy samarbeten ger långsiktighet”
Stefan Krook
Verkställande Direktör, Kivra
”Omvärldsspaning vägleder kompetensbehovet”
Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Tillväxtverket
Prenumerera på rss
%d bloggare gillar detta: